Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Uncategorized

Våra prioriteringar

2014/08/24 |

Läs om våra prioriteringar här ==> framuppslag_merged

Read More

Att säga en sak och göra en annan – Karlskronas skolor ska spara

2014/06/18 |

Skolorna i Karlskrona Kommun saknar 12 MKR. Förvaltningsledningen gör bedömningen att underskottet efter tuffa besparingar för verksamheten stannar vid 6 MKR. Idag la Nicklas Platow, Karlskronapartiet yrkande i fullmäktige om att göra en resursförstärkning/omprioritering om 6 MKR för att undvika … Read More

Budget 2014 samt ramar 2015, 2016

2014/06/12 |

Karlskronapartiet släppte idag sin budget för 2014 samt ramar för 2015, 2016.

Karlskrona behöver en ny långsiktig strategi för att trygga välfärd och de kommunala finanserna. En sund strategi måste bygga på en riktig bild av verkligheten.

Vi har nu … Read More

Förutsättningar för tillväxt

2014/03/31 |

Höga skatter och omfattande regelbörda utgör ofta kärnan i kritiken mot Sverige från företag och entreprenörer. Trots detta så anses samtidigt myndigheter och offentliga förvaltningar i Sverige vara väl fungerande.  Samspelet måste finnas där men det är dock min åsikt … Read More

Illojal konkurrens i Karlskrona

2014/02/13 |

Idag 13/2 -14 debatterade vi kommunal illojal konkurrens i det öppna stadsnätet i Karlskrona. Femklövern tycker det känns bra att det helägda kommunala bolaget Affärsverken säljer tjänster i bredbandsnätet i direkt konkurrens med näringslivet och lokala företag. Vi yrkade att … Read More