Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Att säga en sak och göra en annan – Karlskronas skolor ska spara

Att säga en sak och göra en annan – Karlskronas skolor ska spara

Skolorna i Karlskrona Kommun saknar 12 MKR. Förvaltningsledningen gör bedömningen att underskottet efter tuffa besparingar för verksamheten stannar vid 6 MKR. Idag la Nicklas Platow, Karlskronapartiet yrkande i fullmäktige om att göra en resursförstärkning/omprioritering om 6 MKR för att undvika en de tuffaste konsekvenserna för rektorer, lärare och barn. Förslaget röstades ned av i princip alla partier samtidigt som samma partier säger att de vill satsa på skolan. Får Ni ihop det? Vi får det inte.

Konsekvensen blir nu att förvaltningen ska uppdra till verksamheten att helt enkelt komma i balans dvs genomföra alla nödvändiga besparingar – även de riktigt tuffa. När så sker kommer barn i kläm. De barnen som kommer i kläm är inte företrädesvis de som det går bra för i skolan utan de som har det svårt.

Att samtidigt säga att man vill satsa på skolan och göra dessa besparingar går helt enkelt inte ihop. Fy skam.