Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Budget 2014 samt ramar 2015, 2016

Budget 2014 samt ramar 2015, 2016

Karlskronapartiet släppte idag sin budget för 2014 samt ramar för 2015, 2016.

Karlskrona behöver en ny långsiktig strategi för att trygga välfärd och de kommunala finanserna. En sund strategi måste bygga på en riktig bild av verkligheten.

Vi har nu ett läge i Karlskrona Kommun där flera välfärdsområden lider brist på resurser. Tydliga exempel är skola, äldreomsorg och kommunens sociala verksamhet. Dessa verksamheter upplever stora utmaningar att med resurser från tidigare antagna budgetar uppfylla de krav som ställs på verksamheten. Extra allvarligt är detta för kommunen då samtidigt kommunen inte uppvisar ett positivt operativt resultat, har en negativ soliditet och ett mycket begränsat investeringsutrymme. Detta ställer stora krav på en stark och tydlig politik för att få Karlskrona kommun på rätt köl igen. Samtidigt som vi måste satsa mer resurser på välfärden så måste vi orka med att ställa om kommunens övriga verksamhet. Vi kallar det en resursväxling. Läs mer i vår budget nedan för mer information.

Ladda ner budget här ==> Budget 2014

Ladda ner budgetpresentation här ==> Budget Karlskronapartiet 2014