Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Monthly Archives: June 2014

Att säga en sak och göra en annan – Karlskronas skolor ska spara

2014/06/18 |

Skolorna i Karlskrona Kommun saknar 12 MKR. Förvaltningsledningen gör bedömningen att underskottet efter tuffa besparingar för verksamheten stannar vid 6 MKR. Idag la Nicklas Platow, Karlskronapartiet yrkande i fullmäktige om att göra en resursförstärkning/omprioritering om 6 MKR för att undvika … Read More

Budget 2014 samt ramar 2015, 2016

2014/06/12 |

Karlskronapartiet släppte idag sin budget för 2014 samt ramar för 2015, 2016.

Karlskrona behöver en ny långsiktig strategi för att trygga välfärd och de kommunala finanserna. En sund strategi måste bygga på en riktig bild av verkligheten.

Vi har nu … Read More