Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Kommunens näringslivspolitik hotar våra verkstadsföretag

Kommunens näringslivspolitik hotar våra verkstadsföretag

Insändare i Sydöstran 5 Maj 2014

Under våra samtal med Verkstadsägare och större Industriföretag framkommer det tydligt att det, likt inom flera områden i kommunen, saknas styrning, vilja och kompetens att utveckla vårt näringsliv. Kompetensförsörjning till Verkstad och Hantverk är i det närmaste helt negligerad och flera företag uttrycker att brist på matchande yrkesarbetare hämmar deras tillväxt och reducerar deras leveransförmåga.

Vår sista verkstadskola läggs ned!
Med denna bakgrund är det mycket märkligt att en fullt fungerande utbildningsplats är på väg att läggas ned och maskinparken avses säljas ut. Man hävdar att det har varit för få uppdrag från våra större Industriföretag, Komvux och Arbetsförmedling samt att det är för få sökande till denna typ av utbildning. Det är samtidigt stora oklarheter om denna utbildning och anläggningens möjligheter överhuvudtaget har marknadsförts?
Skolan är belägen i Ericssons tidigare lokaler på Östra Hamngatan och utbildningen har bedrivits som uppdragsutbildning och till största del handlat om att utbilda svetsare. Det finns dock utrustning för att utbilda till andra arbeten inom verkstadssektorn.
Uppdragsutbildningen har till största del varit för kommunens stora industrier och det är ingen som tänkt på de mindre verkstadsindustrierna i kommunen.

Maskiner och utrustning för miljonbelopp
Om nuvarande utrustning säljs ut så kommer det att kosta kommunen miljonbelopp att återskapa en liknande utbildning. Kommunens förmåga att få ut marknadsmässiga priser för utrustningen är troligen mycket dålig, det lär inte bli några intäkter att räkna med om maskinparken säljs. Vid utförsäljningen av det nu nedlagda Industriprogrammet såldes maskiner värda hundratusentals kronor ut för kaffepengar och mellanhänder fick möjligheter att tjäna stora belopp. Inget fel på mellanhänderna kanske, men vilket ansvar tar kommunens representanter i detta?

Överge inte våra Verkstadsföretag utan ge dem möjlighet att växa och frodas och skapa arbetstillfällen till våra ungdomar. Vi får heller inte glömma bort att även Verkstads och Hantverkarföretag har kommande generationsväxlingar att planera för och att deras platser måste fyllas upp. Om inte kommunen tar resolut grepp om detta så dödar vi en hel industri.

Peter Bäckström och Bengt Johansson.
Karlskronapartiets Näringlivsgrupp