Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Försvarspolitikens påverkan på Näringslivet i Karlskrona

Försvarspolitikens påverkan på Näringslivet i Karlskrona

Insändare Sydöstran idag 28/3 om försvar och näringsliv av Karlskronapartiets Peter Bäckström och Torbjörn Liljegren.

Försvarspolitikens påverkan på Näringslivet i Karlskrona 

Karlskronapartiet är ett i Karlskrona och Blekinge verkande parti. Vår roll och mission är att ta ansvar för, och stå upp för det som är bra för Karlskronas gemensamma tillväxt och välfärd. Kan vi, eller skall vi som ett parti verkande enbart inom Kommun och Landsting tycka något överhuvudtaget i försvarsfrågor? Är försvarspolitiken en Lokal fråga eller ligger hanterandet av vår kommuns kompetens, historia och konkurrenskraft helt i händerna på Riksdag och Försvarsutskott?

Försvarsfrågan är enligt vår mening betydande för kommunens tillväxt. Vår förmåga att försörja försvarets behov av livsmedel, industrikompetens, förbrukningsmateriel och personal är stor men outnyttjad. Försvarspolitiken är för Kommunen en näringslivsfråga med större eller lika stor betydelse som IT och Telekomindustrin och under debatter och samtal i Karlskronapartiet har diskussionerna kretsat kring frågorna:

1.Hur skall vi förhålla oss, och påverka försvarets inköpsprocesser av förnödenheter och förbrukningsmateriel på ett för kommunen positivt sätt?
2.Hur påverkar gällande försvarspolitik våra möjligheter att utveckla vårt lokala näringsliv inom försörjning av livsmedel, förbrukningsmateriel, fastighets- och fordonsservice, militärmusik och service kring utländska militärbesök?
3.Hur skall vi som kommun visa att vi levererar till våra lokala försvarsenheter både fortare, till lägre kostnad och med bättre service än nuvarande upphandlingsorganisation. Det vore väl bra för försvaret att få pengar över till sin huvudverksamhet tycker vi.

Efter en första analys av nuläget avseende relationen mellan FMV-FortF-Flyg- Marinbaser- Varv och kommun drar vi följande slutsats:
Försvarets upphandlings och försörjningsprocesser är, likt de flesta av våra myndigheters och förvaltningars, överstrukturerad och ineffektiv. Inom försvarets operativa enheter finns det stor irritation över att budgeterade medel går rundgång inom organisationen och att det är väldigt lite pengar över till kärnverksamheten.

Här skall Karlskrona Kommun gå fram och visa vägen.
Tillsammans med kommunens kompetenta entreprenörer och näringsidkare inom Närproducerat, Livsmedelsförädling, Verkstad, Butiker, Transport, Fastighetsunderhåll, Hantverk, Programvaror och Kompetensförsörjning skall vi presentera ett alternativ som ger snabbare leverans, mindre byråkrati, bättre ekonomi, och högre serviceförmåga. Vår gemensamma uppgift är att utmana gällande ordning inom försvarsmakten, försvarets affärer i Karlskrona och Blekinge skall göras i Karlskrona och Blekinge.

I Karlskrona kan vi med stolthet, med stöd av vår historia, säga att vi kan detta med försörjning till militär verksamhet. Det är nu, efter många år av gradvis nedmontering och centralisering, dags att ta ledarskap och driva en fråga som vi rimligtvis bör äga. Vi vill att Näringslivet i kommunen skall ha Utmaningsrätt och kunna ifrågasätta gällande struktur och avtal inom försvaret.

Peter Bäckström, Thorbjörn Liljegren
Karlskronapartiet