Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Saltö fiskeläge, Sydkustens pärla

Saltö fiskeläge, Sydkustens pärla

Här kan du läsa Karlskronapartiets Peter Bäckström och Ronnie Nilssons insändare om Saltö.

Saltö fiskeläge, Sydkustens pärla.

Det politiska samtalet kring utvecklingen av Saltö känns enkelriktat och fantasilöst. Ja eller nej till att landa fisk eller, ja eller nej till bostadsbyggande.

Vi tycker att debatten bör breddas och att en tredje väg skall utvecklas. Som i många olika sammanhang så är det aldrig ”antingen eller” som ger det bästa resultatet. En kreativ och spännande lösning finner man alltid om man är öppen för ”både och”.

För Karlskronapartiet är kombinationen av en fiskhamnsidyll och attraktiva bostäder en optimal lösning.

Den tredje vägen

Utforma Saltö till en turistmagnet med en levande fiskhamn, full med båtar, måsar och bryggor. Restauranger, fiskaffärer, kiosker och boutiquer och souvenirbutiker.  Bygg moderna byggnader i klassisk fiskelägesstil där det som är unikt för Östra Blekinge lyfts fram. Skapa lite Torhamnsidyll mitt i stan liksom.

Västra och sydliga delen av ön är en fantastisk miljö att bygga attraktiva bostäder på och de redan byggda bostadshusen på Saltö har angett tonen avseende utformning.

Låt inte ut isverket  och övrigt av BFC fastighet på Saltö gå kommunen ur händerna.

Vi anser att kommunen skall ta kontroll på anläggningar som isverk, förråd, produktionslokaler samt mark så att vi inte tappar möjligheten att behålla den fiskerinäring vi har till Simrishamn och de ca 10 statliga arbeten som är kopplade till fisket i kommunen.

Prioritera enligt Vision 2030.

En modell som byggs på våra tankegångar avseende Saltös utveckling har starkt stöd i Karlskronas Vision 2030. Vi blir mer attraktiva för turister, inflyttade studenter, näringslivets gäster och kommuninnevånare. Vidare så skapas arbetsplatser och det blir mer intressant för företag avseende etablering här. Kommunen blir mer spännande helt enkelt.

Kopplingen vi gör till vision 2030 bygger på tre av de fem nyckelområden som prioriteras:

Upplevelsernas Karlskrona – Näringslivets Karlskrona – Attraktiv Livsmiljö

I arbetet vi politiker har framför oss avseende en god strategi för att nå Vision 2030 ser vi  utvecklingen av Saltö Fiskeläge vara utomordentligt viktig, vi har stora möjligheter här som måste genomlysas ordentligt innan beslut fattas.

I kommande arbete med att marknadsföra kommunen och skapa tillväxt så blir Saltö Fiskhamn ett av flera unika mervärden som få andra kommuner kan erbjuda. Marinmuseum, Fiskeidyll,  Skog och Insjöar , kontinentala Färjeförbindelser, historiska Militäranläggningar, Skärgårdsmiljö, Arenan …  i sanning en vacker bukett, vi får inte slarva bort detta.

 

Karlskronapartiet

Peter Bäckström och Ronnie Nilsson