Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Illojal konkurrens i Karlskrona

Illojal konkurrens i Karlskrona

Idag 13/2 -14 debatterade vi kommunal illojal konkurrens i det öppna stadsnätet i Karlskrona. Femklövern tycker det känns bra att det helägda kommunala bolaget Affärsverken säljer tjänster i bredbandsnätet i direkt konkurrens med näringslivet och lokala företag. Vi yrkade att försäljningen till slutkund skulle upphöra men med röstsiffrorna 9 mot 54 och 6 som inte kunde bestämma sig fick vi se oss besegrade. Extra annorlunda var dock att alla utom en moderat tyckte att det var bra att kommunens bolag konkurrerar med det lokala näringslivet.

Kommuner måste inte bara följa konkurrenslagstiftningen utan även ta ett stort moraliskt ansvar att inte konkurrera med näringsidkare. Kommuner måste sträva efter att lägga ut verksamheter på entreprenad genom att tillämpa lagen om offentlig upphandling, LOU. Det är väldigt viktigt att vi inte underprissätter eller säljer tjänster som konkurrerar med privata aktörer.

Större upphandlingar kan med fördel delas upp i mindre delar så att mindre företag många gånger lokala företag, får en möjlighet att delta i upphandlingar. Den så kallade utmaningsrätten som används av många kommuner är ett bra verktyg att uppmuntra till offentliga upphandlingar.

I princip ska inte kommuner bedriva näringsverksamhet. Om detta sker ska de ha tydliga ägardirektiv, ligga klart inom den kommunala kompetensen, drivas affärsmässigt och ha ett marknadsmässigt avkastningskrav för att undvika osund konkurrens. Vi måste i kommunen tydligt kunna motivera varför en verksamhet drivs eller ägs av kommunen.

Här finns en del arbete att göra.

Är du för ett växande lokalt näringsliv utan illojal konkurrens från kommunen – Rösta på Karlskronapartiet i höstens val!

Previous Story

There are no older stories.